Welkom bij het CSPP

Centrum voor Sociale Psychiatrie en Psychologie

Visie van het CSPP

Door de visie van Querido met de huidige stand van de Wetenschap te combineren is een visie ontstaan die er van uit gaat dat de diagnose en behandeling van de aandoening net zo belangrijk is als de gehele sociaal maatschappelijke context en ook de lichamelijke gezondheid van de patiënt.

Niet alleen behandeling van de diagnose met medicatie (biologische psychiatrie) en/of met psychotherapie maar ook de context van waaruit de klachten zijn ontstaan en de sociaal maatschappelijke gevolgen in kaart brengen en zo mogelijk opheffen.

Hiervoor is een multidisciplinaire aanpak nodig waar alle disciplines hun specifieke professionaliteit in vrijheid kunnen toepassen om één gemeenschappelijk doel te bereiken.

Het doel is al even simpel als de visie, namelijk het zo snel mogelijk verminderen van de klachten, het herstellen van het noodzakelijk evenwicht zowel psychisch als ook lichamelijk en zo mogelijk ook sociaal-maatschappelijk (zoals het gezin, werk, vrienden) en het voorkomen van toekomstige klachten en terugval.

Terugval is helaas niet altijd te voorkomen, maar het is een belangrijk behandel doel om er voor te zorgen dat de patiënt voldoende kennis en inzicht heeft opgedaan tijdens de behandeling om de ernst van de terugval te beperken zowel in ernst als ook in de tijd van herstel.

Behandelaanbod

 • Medicamenteuze behandeling
 • Psychotherapie
 • Vrouwengroep - assertiviteitstraining
 • De mannengroep
 • Begeleiding en gedragsverandering
 • Trauma verwerking
 • Kinder- en jeugd therapieën
 • Psychomotore therapie
 • Ouder begeleiding

Psychotherapiën

 • Gedrags therapie
 • Cognitieve gedrags therapie
 • Schemagerichte psychotherapie
 • Psychoanalytische steunende psychotherapie
 • Psychodynamische psychotherapie
 • Systeemtherapie
 • Partner-relatie therapie (geen vergoeding basisverzekering)
 • Groepstherapie
 • Coping Cat
 • VERS (vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis)
 • IPT (inter persoonlijke therapie)

Contact informatie

Centrum voor Sociale Psychiatrie en Psychologie
Van Bleyswijckstraat 8C
2613 RS Delft

Telefoon: 015 213 96 90
E-mail: cspp@online.nl

Aanmelden