Kosten van behandeling

De kosten van elke behandeling worden opgebouwd volgens het Diagnose-Behandeling-Combinatie (DBC) zoals het NZA dit voorschrijft.
Zowel het onderzoek, aanvullend onderzoek, uitwerktijd, directe behandeltijd, mailcontact alsook alle indirecte tijd zoals alles wat met dossiervoering, contact met verwijzers, multidisciplinair overleg of reistijd te maken heeft moet in de DBC worden opgenomen. Volgens de tarievenlijst van het NZA wordt aan de hand van de diagnose en de totale tijd vastgesteld wat de kosten van de behandeling zijn.

Per 1 januari 2014. zijn er een aantal veranderingen ten opzichte van 2013:

  • de eigen bijdrage van € 200,- is reeds in 2013 vervallen
  • eigen risico per verzekerde per jaar wordt € 360,-
  • relatietherapie en werkgerelateerde problematiek worden niet meer vergoed.
  • Intelligentie onderzoek en dyslexie behandeling worden niet vergoed.
De behandelingen bij het CSPP zijn gespecialiseerde GGZ zorg en vallen onder de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering.

Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alles vergoed krijgt van uw verzekering omdat het CSPP geen contracten heeft met ziektekostenverzekeraars.
Voor behandelingen bij instellingen zonder contract met uw zorgverzekering krijgt u, afhankelijk van het type zorgverzekering dat u heeft, in 2013 soms maar 50 à 60% van het factuurbedrag (NZA tarief) vergoed.
Om u in deze voor extreem hoge behandelkosten te behoeden kunt u het CSPP machtigen om namens u de factuur bij uw zorgverzekeraar in te dienen (akte van cessie).
Met deze akte kunnen we de rekening direct bij uw zorgverzekeraar innen en hoeft u (behoudens het wettelijk eigen risico dat mogelijk separaat in rekening wordt gebracht) geen extra kosten te maken.
Zonder deze toestemming bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig en totaal voldoen van de factuur.

Sommige zorgverzekeraars houden echter, ondanks de gemaakte afspraken, het eigen risico en de eigen bijdrage in op het uit te betalen bedrag zodat u mogelijk een factuur van ons hiervoor kunt ontvangen.

Behandeling gestart in 2012: eigen bijdrage van € 200,- uw eigen risico
Behandeling gestart in 2013: geen eigen bijdrage, uw eigen risico (max € 350,-)
Behandeling gestart in 2014: geen eigen bijdrage, uw eigen risico (max € 360,-)

Als u een afspraak niet op tijd heeft afgezegd (24 uur van tevoren) of als u niet verschijnt op de afgesproken tijd, worden de kosten voor de gereserveerde behandeling in rekening gebracht. Bij ziekte kan de behandeling soms ook telefonisch worden gedaan op de afgesproken tijd.

Bij het niet (tijdig) betalen van een factuur zal altijd een deurwaarder worden ingeschakeld. De oplopende kosten hierbij komen bovenop de oorspronkelijke factuur.

Let op! No show beleid

Sinds 01-01-2012 mag uw zorgaanbieder de kosten van de activiteit "no show" niet meer bij de verzekeraar declareren. U heeft hiervan tot op heden geen consequenties ondervonden, maar helaas zijn we genoodzaakt met ingang van 01-01-2014 om bij niet nagekomen afspraken, het wegblijftarief bij u in rekening te brengen.

Wat is het wegblijftarief?

Dit bedrag bestaat uit consultkosten en administratiekosten en wordt NIET vergoed door uw verzekeraar.
De hoogte van de kosten is afhankelijk van het soort afspraak dat voor u gepland is.
Respectievelijk:
  • herhalingsconsult : € 25,-
  • psychotherapie : € 50,-
  • intake : € 60,-

Wat u kunt doen als u verhinderd bent voor uw afspraak

Als u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, dient u uw afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Dit kunt u zowel telefonisch doen als via de e-mail (cspp@online.nl), zodat we de mogelijkheid hebben om op deze tijd een andere activiteit te plannen (patiëntcontact, administratie ed.).
Wanneer er sprake is van overmacht laat ons dit dan ten aller tijden weten. Bij ziekte kan het consult in sommige gevallen ook telefonisch worden gedaan op de voor u gereserveerde tijd.

*** Voorkom een rekening ***

Zeg uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af als u verhinderd bent.