Sociale psychiatrie

volgens Arie Querido

De naam van Querido is blijvend verbonden aan de sociale psychiatrie en het radicaal naar voren halen van de maatschappelijkheid van het individu en zijn of haar stoornis.
Querido was van mening dat de maatschappelijke en individuele leefomstandigheden sterk van invloed waren op het ziekteproces in psychiatrische zin, - als oorzaak of als mede bepalende factor.
Al vroeg raakte hij ervan overtuigd dat hij de patiënt in samenhang met maatschappelijke factoren moest onderzoeken en dat hij op basis daarvan - zo mogelijk preventieve - interventies moest plegen.
Hem was opgevallen dat toen men in de 'gestichten' actieve therapie (zoals arbeidstherapie) ging toepassen er volop mogelijkheden ontstonden om de patiënt aan te passen aan de maatschappij.
In een geschikt milieu bleken veel voorkomende symptomen, die inherent zouden zijn aan bepaalde ziektebeelden, te verdwijnen. Dit sterkte Querido in de gedachte dat ziekteverschijnselen in wisselwerking tussen patiënt en omgeving tot stand komen. Hij zag dat er een 'onverbrekelijke band' bestond 'tussen cultuur en psychose-vorm' en dat de vormen die geestesziekten kregen afhankelijk waren van de kenmerken van de beschaving.
Hetzelfde gold voor de neurosen die - volgens het inzicht van Querido - het 'stempel van hun tijd' droegen en daardoor steeds een andere uitingsvorm kregen.
Querido pleitte ervoor deze algemene inzichten in zake de plasticiteit van de symptomen toe te passen in de methodiek van de sociaal-psychiatrische arbeid.
Dat hield in dat men moest zoeken naar een zodanige aanpassing van de patiënt aan de maatschappelijke omstandigheden - en vice versa - dat de betrokkene een nieuw, leefbaar evenwicht kon bereiken.

(bron: historici.nl)

Laatste nieuws

  • Medicamenteuze behandeling
  • Psychotherapie
  • Vrouwengroep - assertiviteitstraining
  • De mannengroep
  • Begeleiding en gedragsverandering
  • Trauma verwerking
  • Kinder- en jeugd therapieën
  • Psychomotore therapie
  • Ouder begeleiding

Handige links